College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Erkennen van en toezien op exameninstituten.
  • Adviseren over eind- en toetstermen.
  • Adviseren over gelijkstellingen van diploma’s aan Wft-diploma’s.

Laatste nieuws

Toetsmatrijzen initiële examens vanaf 1 april 2017

20-01-2017

De initiële examens zijn gebaseerd op de eind-en toetstermen en de toetsmatrijzen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. In de toetsmatrijzen van de initiële examens staat omschreven in welke verhouding de toetstermen in de examens zijn verwerkt.

CDFD verlengt erkenning Interfin B.V. als Wft-exameninstituut

18-01-2017

De erkenning geldt voor de periode van 17 januari 2017 tot 1 april 2019. Interfin B.V. mag in die periode Wft-examens uitsluitend afnemen op examenafnamelocaties in Nederland die zijn aangemeld bij het CDFD. De examens worden afgenomen vanuit de Centrale examenbank, beheerd door DUO, in opdracht van de Minister van Financiën.

Inhoud PE-examens 2017 bekend

17-01-2017

Conform het advies “Wft ontwikkelingen 2017” van het CDFD zijn de toetstermen, die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen 2017, opgenomen in de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” per 1 april 2017. Ook zullen een aantal andere aanpassingen van de toetstermen in de Regeling worden verwerkt. Daarmee is de inhoud van de PE-examens, die met ingang van 1 april 2017 worden afgenomen, definitief vastgesteld.