Lange Voorhout Den Haag

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Welkom op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het CDFD is het adviesorgaan voor het ministerie van Financiën over het onderdeel vakbekwaamheid in de Wet financieel toezicht (Wft).

Het CDFD vertaalt eindtermen in de wet (Wft en Bgfo) in concrete toetstermen. Op basis daarvan worden centrale examens afgenomen en ontwikkelen opleidingsinstituten lesmateriaal. Bovendien doet het college voorstellen over permanente educatie en de waardering van diploma’s.

Het CDFD zorgt voor het erkennen (accrediteren) van exameninstituten en houdt toezicht op de kwaliteit van Wft-examens.

Vakbekwaamheid vanaf 1 januari 2014

Op deze website treft u niet alleen informatie aan over de werkzaamheden van het CDFD. Onder het speciale menu-onderdeel ‘Vakbekwaamheid na 2014’ is veel informatie te vinden over het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk, zoals dat vanaf 1 januari 2014 binnen de Wft geldt. Het CDFD geeft uitleg over wie in welk geval waaraan moet voldoen om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s.