Vakbekwaamheid

Bent u financieel adviseur? Dan moet beschikken over een geldige beroepskwalificatie.

Hoe behaal ik een beroepskwalificatie?

Er zijn negen beroepskwalificaties. De beroepskwalificaties zijn modulair opgebouwd. Een kwalificatie bestaat uit 1, 2 of 3 initiële examens. Als u alle initiële examens van een beroepskwalificatie met goed gevolg heeft afgelegd dan beschikt u over een beroepskwalificatie.

Welke beroepskwalificatie(s) u nodig heeft voor het uitoefenen van uw beroep, hangt af van het vakgebied waarin u werkt.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan u informeren over de beroepskwalificatie die u nodig heeft in uw vakgebied.

Hoe onderhoud ik een beroepskwalificatie?

Uw beroepskwalificatie onderhoudt u door per vaste permanente educatie periode (PE- periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen.

Met een PE-examen onderhoudt u een gehele beroepskwalificatie. Als uw beroepskwalificatie uit meerdere initiële examens is opgebouwd, kunt u dus volstaan met enkel het examen van de topmodule. U hoeft dan niet voor de onderliggende beroepskwalificatie(s) een apart PE-examen te doen.  Als u slaagt voor de topmodule, dan slaagt u voor alle modules waaruit het integrale PE-examen is opgebouwd.

De eerste vaste PE-periode

U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Als het u niet lukt om voor de einddatum van de PE-periode het examen te behalen dan vervalt uw beroepskwalificatie. U mag dan niet meer adviseren totdat u weer over een geldige beroepskwalificatie beschikt.
  • PE-periode 1  —  1 april 2017 t/m 31 maart 2019

  • PE-periode 2  —  1 april 2019 t/m 31 maart 2022

  • PE-periode 3  —  1 april 2022 t/m 31 maart 2025

Permanent actueel vakbekwaam

De PE-plicht geldt voor financieel adviseurs. Daarnaast geldt zowel voor adviseurs als voor klantmedewerkers de verplichting om “permanent actueel vakbekwaam” te zijn.  Klantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Een onderneming mag zelf bepalen hoe zij die norm invult. Op de website van AFM leest u meer over permanent actueel vakbekwaam.