Analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Het was voor velen in de praktijk wennen aan de veranderingen van het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk:  een nieuwe modulaire indeling, beroepskwalificaties, het uitgebreider toetsen van vaardigheden, competenties en professioneel gedrag, andere wijze van examinering enzovoorts.

Ontwikkelingen op de financiële markt gaan permanent door, dat geldt ook voor het onderwerp vakbekwaamheid. In het afgelopen half jaar heeft het ministerie van Financiën alsmede het CDFD een aantal verzoeken bereikt om aanpassingen aan het vakbekwaamheidsbouwwerk door te voeren.

De genoemde verzoeken tot aanpassing zijn van diverse aard, zoals nieuwe Wft modules, splitsing van bestaande modules, overheveling van onderwerpen (eindtermen) van de ene naar de andere module, aanpassen van de zgn. aanpalende producten. Ook zijn voorstellen gedaan om bepaalde producten vrij te stellen.

Het is voor het ministerie van Financiën en het CDFD niet mogelijk en niet wenselijk om deze verzoeken afzonderlijk te beoordelen. Het huidige bouwwerk vormt immers een logisch samenhangend geheel. Wijziging van bepaalde modules kan desintegratie van het bouwwerk als geheel betekenen.

Het CDFD heeft in 2017 de modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk geanalyseerd. Er is door een externe partij in opdracht van het CDFD, in samenspraak met het ministerie van Financiën, onderzoek verricht naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek een adviesdocument opgesteld en deze verzonden aan het ministerie van Financiën.

Kamerbrief inzake analyse vakbekwaamheidsbouwwerk