CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2018 aan

Datum: 13-09-2017

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft 11 september jl. zijn advies voor de Wft Ontwikkelingen 2018 aangeboden aan het ministerie van Financiën.

De Minister van Financiën zal op basis van dit CDFD-advies de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” aanpassen en een internetconsultatie houden.

Eind 2017 stelt de Minister de Wft Ontwikkelingen 2018 definitief vast, waarna het CDFD deze publiceert. De ontwikkelingen worden vanaf 1 april 2018 in de initiële - en PE-examens verwerkt.

De wijzigingen in de toetstermen worden in de Staatcourant gepubliceerd.

Het volledige adviesdocument Ontwikkelingen 2018, het overzicht van de geselecteerde ontwikkelingen, het overzicht van de niet geselecteerde ontwikkelingen en het overzicht met de gewijzigde - en nieuwe toetstermen zijn hieronder te downloaden.