CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2019 aan

Datum: 04-10-2018

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft 4 oktober jl. zijn advies voor de Wft Ontwikkelingen 2019 aangeboden aan het ministerie van Financiën.

De Minister van Financiën zal op basis van dit CDFD-advies de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” aanpassen en een internetconsultatie houden.

Eind 2018 stelt de Minister de Wft Ontwikkelingen 2019 definitief vast, waarna het CDFD deze publiceert. De ontwikkelingen worden vanaf 1 april 2019 in de initiële - en PE-examens verwerkt.

De wijzigingen in de toetstermen worden in de Staatcourant gepubliceerd.

Het volledige adviesdocument Ontwikkelingen 2019, het overzicht van de geselecteerde ontwikkelingen, het overzicht van de niet geselecteerde ontwikkelingen en het overzicht met de gewijzigde - en nieuwe toetstermen zijn hieronder te downloaden.