Het CDFD brengt advies uit over de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk

Datum: 04-10-2017

Er is door een externe partij in opdracht van het CDFD, in samenspraak met het ministerie van Financiën, onderzoek verricht naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek een adviesdocument opgesteld en deze verzonden aan het ministerie van Financiën.

De ontwikkelingen op de financiële markt gaan permanent door, dat geldt ook voor het onderwerp vakbekwaamheid. Daarom is onderzocht of de modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk (nog) past bij de financiële markt zoals die er op dit moment uitziet. Het CDFD heeft de aanbevelingen van het onderzoek nader bestudeerd en besproken met diverse stakeholders. Het CDFD heeft met zowel het onderzoeksrapport als de vervolggesprekken met de marktpartijen het adviesdocument ’Modulaire opbouw Wft vakbekwaamheidsbouwwerk’ opgesteld en verzonden naar de minister van Financiën.

Het advies van het CDFD, het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief vindt u in onderstaande downloads.