Inhoud PE-examens 2018 bekend

Datum: 16-01-2018

Op basis van het advies ‘Wft ontwikkelingen 2018’ van het CDFD, dat door de Minister van Financien is overgenomen, worden de initiële en PE-examens per 1 april a.s. aangepast.

De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens per 1 april 2018, zijn op 15 januari jl. op de website van het CDFD bekend gemaakt.

PE-examen

De PE-examens zijn op beroepskwalificatieniveau samengesteld en bevatten ontwikkelingen uit alle onderliggende modules. Hoe de PE-examens per 1 april 2018 zijn samengesteld leest u in de documenten hieronder. In deze documenten vindt u per examen onder andere de geselecteerde ontwikkelingen en de toetsmatrijs.

Tot en met 31 maart a.s. blijven de huidige samenstellingsdocumenten van toepassing op de PE-examens. U vindt deze samenstellingsdocumenten bij de downloads op de website van het CDFD.

 

Samenstellingsdocumenten PE-examens 2018