Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Datum: 07-06-2017

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden -  net als voorgaande jaren -  uitgenodigd ontwikkelingen aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2018 in de examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens en de initiële examens.

Selectie

U kunt tot 17 juli a.s. ontwikkelingen aandragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het inventarisatieformulier. Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie.

De PE-commissie stelt de ontwikkelingen vervolgens vast en uiterlijk 11 september wordt de minister van Financiën hierover geïnformeerd. Hierna wordt het besluit van de minister geconsulteerd door het ministerie van Financiën.

Criteria en aanlevering

Het inventarisatieformulier vindt u via de link hieronder. Via deze link vindt u bovendien een toelichting op de selectiecriteria en de wijze van aanleveren.