Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Datum: 13-06-2018

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden -  net als voorgaande jaren -  uitgenodigd ontwikkelingen aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2019 in de examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens en de initiële examens.

Inventarisatie en selectie

U kunt tot 17 juli a.s. ontwikkelingen aandragen. Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie.

Eerder ontvangen ontwikkelingen

Het CDFD heeft op voorhand al een aantal ontwikkelingen ontvangen. Deze ontwikkelingen zijn alvast opgenomen op het inventarisatieformulier.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen kunt u eenvoudig aan de inventarisatielijst toevoegen. Geeft u minimaal aan wat aan de ontwikkeling ten grondslag ligt en vermeld bijvoorbeeld de nieuwe wet- of regelgeving, richtlijn, gedragscode of bedrijfsregeling.

De al ontvangen ontwikkelingen en de ontwikkelingen die u opgeeft worden verwerkt, waarna de PE-commissie de ontwikkelingen selecteert. In het najaar wordt de minister van Financiën over de op te nemen ontwikkelingen en toetstermen geadviseerd. Het besluit van de minister over de ontwikkelingen en toetsermen wordt hierna geconsulteerd door het ministerie van Financiën.

Criteria en aanlevering

Het inventarisatieformulier vindt u via de link hieronder.  Eveneens een link met de toelichting op de selectiecriteria en de wijze van aanleveren. Het inventarisatieformulier kunt u per email sturen naar info@cdfd.nl .