Start internetconsultatie Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Datum: 02-05-2018

Vandaag is de internetconsultatie van het Ministerie van Financiën ‘Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk’ van start gegaan.

Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk
Op 4 oktober jl. heeft het CDFD, na onderzoek, aan de Minister van Financiën geadviseerd om drie structuurwijzigingen in het BGfo door te voeren:

  1. Schrappen van “Adviseur Basis” in het Bgfo en uitsluitend van de module Basis te spreken;
  2. Onderbrengen van doorbeleggen bij expiratie-uitkering bij de module Pensioen;
  3. Uitbreiden van de module hypothecair krediet met eind- en toetstermen van consumptief krediet

De Minister heeft besloten om dit advies over te nemen en de wijzigingen, na het einde van de huidige PE-termijn, in te laten gaan op 1 april 2019.

Het advies van het CDFD om advies over kredietverzekeringen onder te brengen in de Vrijstellingregeling Wft, wordt in het implementatiebesluit Verzekeringsdistributie opgenomen.

Vooruitlopen
De Minister van Financiën geeft in de toelichting aan dat een adviseur met zowel het diploma Wft Adviseur Hypothecair krediet als het diploma Wft Consumptief krediet op de aan te passen regelgeving vooruit kan lopen door alleen de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet met PE bij te houden. Indien de wet- en regelgeving wordt aangepast zoals nu het voornemen is, kan een Adviseur Hypothecair krediet na 1 april 2019 ook adviseren over consumptieve kredieten zonder dat hij het diploma Adviseur Consumptief krediet bezit. Vanaf 1 april 2019 is dit onderwerp ook opgenomen in de examenstof van de module Hypothecair krediet. Het behalen van het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet volstaat vanaf de PE-periode 2019-2022 in dat geval om zowel over hypothecair kredieten als over consumptieve kredieten te mogen adviseren.

Internetnetconsultatie
U bent van harte uitgenodigd om te reageren op deze consultatie door het ministerie van Financiën. U kunt tot en met 12 juni 2018 reageren.

De internetconsultatie vindt u hier.