tekst A A A

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

 

nieuws

Welkom

 Welkom op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). De minister van Financiën heeft in verband met zijn taken en bevoegdheden op het gebied van de deskundigheid het CDFD in het leven geroepen. Op deze website treft u informatie aan over de werkzaamheden van het CDFD.Vakbekwaamheid na 2013

 Per 1 januari 2014 worden nieuwe spelregels van kracht voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het traject naar nieuwe Wft-diploma’s kan van financiële dienstverleners diverse acties vragen, zoals:
• een nieuw of aanvullend examen afleggen,
• bestaande en oude diploma’s en (PE-)certificaten omwisselen,
• een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) doorlopen.

Op de speciale themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD uitleg over wie in welk geval waaraan moet voldoen om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s. De informatie is van belang voor uw beroepsuitoefening: lees ze zorgvuldig door!