College CDFD

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening bestaat uit vijf leden. Een lid is deskundig op het gebied van erkenning exameninstituten/accreditatie. Een lid is deskundig op het gebied van Wft-deskundigheid en Wft-eindtermen/toetstermen. Het CDFD heeft een onafhankelijke voorzitter.

Drs. R.P. (Paul) Zevenbergen (Voorzitter)

Paul Zevenbergen (1964) is bestuurder bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie in Den Haag.

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van het universitair en hoger beroepsonderwijs. Ook oordeelt de NVAO over en toelating van wettelijk erkend hoger onderwijs. Hij heeft onder meer de studiedomeinen economie, financiën, bedrijfskunde en recht in portefeuille, alsmede het privaat hoger onderwijs.

Paul Zevenbergen was verder voorzitter van het College van Bestuur van de IJsselgroep educatieve dienstverlening en opleiding. Vanaf 1994 tot 2004 was hij werkzaam bij Boer en Croon Strategy and Management Group, in de achtereenvolgende functies van (senior) consultant, directielid en partner. Hij hield zich bezig met o.a. de onderwerpen strategie, bestuur en management, financiën, kwaliteit, privatisering/verzelfstandiging, marktwerking, product-/marktontwikkeling en HRM in de diverse sectoren zoals (semi-)overheid, zorg, zakelijke dienstverlening en de financiële sector.

Hij is na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit in 1989 zijn professionele loopbaan begonnen bij het ministerie van Financiën als beleidsmedewerker.

Naast het voorzitterschap van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft hij diverse nevenfuncties waaronder vice-voorzitter van het algemeen bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College (MBO), lid van de jury excellente scholen (voortgezet onderwijs) en lid klachtencommissie Vereniging Humanitas. 

Zie de LinkedIn pagina van Paul Zevenbergen.

 

J.M.E. (Judith) Scherrenberg MPLA (plv. voorzitter)

Judith Scherrenberg (1966) is managing partner bij Edmond Halley Pensioenmanagement. Ze is expert op het gebied van vermogen en pensioen en werkt als pensioenconsultant en financieel planner hoofdzakelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Ze geeft bovendien wekelijks les in het pensioenvak.

Daarvoor was Judith ruim twintig jaar directeur van de intermediairbedrijven Scherrenberg Volmachten en Lancyr Scherrenberg. Ze behaalde in 2003 haar Mastertitel in Pensions en Life Assurance (MPLA). Judith  was daarna jarenlang zelf docente voor de instituten Financieel College en Bureau D&O. Ze was ook enige tijd examinator voor de Wft-pensioenopleiding van EBFS.

Judith Scherrenberg is sinds 2007 verbonden aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Binnen het CDFD was Judith in 2013 voorzitter van de Toets- en Eindtermencommissie.

Specifieke aandachtsgebieden binnen het College: eind- en toetstermen, clustergroep en inhoud centrale examenbank.

Drs. A.G.P (Aloys) Harmsen MFP

Aloys Harmsen (1961) is binnen de financiële dienstverlening zelfstandig consultant voor adviseurs en accountantskantoren. Voor een selecte groep relaties, voornamelijk DGA`s, verzorgt hij zelf het pensioenadvies en financiële planning.

Hij was de afgelopen jaren betrokken bij de opzet, examinering, EVC  en assessments van Wft-opleidingen voor erkende exameninstituten zoal s onder meer SEFD, later Nibe-SVV en Lindenhaeghe. Daarnaast is hij docent van diverse vaktechnische opleidingen op pensioengebied en financiële planning.

Aloys begon in 1984 zijn loopbaan in de financiële dienstverlening als accountmanager bij levensverzekeraar Delta Lloyd en was tien jaar mede-eigenaar van het advieskantoor Financieel Advies Centrum Oost Gelderland.  Aloys Harmsen is Master in Financial Planning (MFP).

Specifieke aandachtsgebieden binnen het College: PE-commissie en keurmerk- of plusorganisaties.

Dr. A.J. (Fred) de Jong

Fred de Jong (1971) is zelfstandig onderzoeker en consultant. Vanuit zijn eigen adviesbureau werkt hij veel voor banken, verzekeraars, brancheorganisaties, intermediairs en serviceproviders

Hij is tevens docent en scriptiebegeleider bij de Masteropleiding Verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) én verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies, een wetenschappelijk instituut op het gebied van verzekeringskunde.

Fred de Jong was eerder werkzaam als onderzoeker bij adviesbureau D&O en als bestuurssecretaris en beleidscoördinator voor de brancheorganisatie voor assurantieadviseurs NVA (nu Adfiz) en de Vereniging van Hypotheekadviseurs Nederland (VvHN, nu OvFD). In 2010 promoveerde Fred aan de UvA op het proefschrift ‘Marktfalen bij tussenpersonen’.

Naast het lidmaatschap van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft Fred de Jong nog een tweede nevenfunctie in de financiële dienstverlening: hij is lid van de Raad van Advies van de Stichting Toetsing Verzekeraars, verstrekker van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Specifieke aandachtsgebieden binnen het College: intermediairs, aanbieders, volmacht.

Dr. C. (Cor) Sluijter

Dr. Cor Sluijter (1960) heeft na zijn studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam diverse functies bekleed bij Cito. Momenteel is hij directeur Psychometrisch Onderzoekcentrum Cito.

Nevenfuncties:

‘Fellow’ van de Association for Educational Assessment Europe (AEA-Europe),
Lid van het Presidium van het Research Center voor Examinering en Certificering,
Lid van het College van Deskundigen van Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven,
Lid van de raad van advies van Edumundo, de educatieve uitgeverij van de toekomst,

Cor Sluijter beheert binnen het College de portefeuille-accreditatie, toezicht, EVC en toetsdeskundigheid.