Initieel examen

Module Schadeverzekeringen zakelijk

De beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk bestaat uit de initiële examens Basis, Schadeverzekeringen particulier en Schadeverzekeringen zakelijk. Als u deze drie examens behaalt, ontvangt u het vakbekwaamheidsdiploma Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

Het initiële examen Schadeverzekeringen zakelijk  is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hier vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op uw examen en informatie over de kenmerken van het examen. Ook vindt u hier informatie over de uitslag van uw examen, over diploma’s en over inzage van uw examen als u niet geslaagd bent.

Relatie met de beroepskwalificaties Adviseur Zorgverzekering

De Adviseur Schadeverzekering zakelijk mag ook adviseren over zorgverzekeringen. Als u adviesbevoegd wilt zijn voor zorgverzekeringen en schadeverzekeringen voor bedrijven kunt u volstaan met het behalen van de beroepskwalificaties Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

  • Kenmerken
  • Voorbereiding
  • Toetstermen
  • Uitslag & inzage

Kenmerken

Het examen Schadeverzekeringen zakelijk bestaat uit vragen die betrekking hebben op:

  • Kennis en Begrip (KB vragen)
  • Professioneel gedrag (PG vragen)
  • Vaardigheden en Competenties (VC vragen)
Tijdsduur:
120 minuten
Aantal punten:
87 punten
Zak/slaaggrens:
68% van het aantal punten
Aantal vragen:
56 vragen
KB vragen:
25 (25 punten)
PG vragen:
2 (4 punten)
VC vragen:
29 (58 punten)

Kandidatenbrochure

Om u te helpen bij een goede voorbereiding is ook een kandidatenbrochure beschikbaar. In de kandidatenbrochure staat onder andere informatie over de samenstelling van het examen, de vraagvormen en de antwoordnotatie.

Voorbeeldexamen

Voor iedere module is een voorbeeldexamen beschikbaar. Met behulp van dit voorbeeldexamen krijgt u meer informatie over de verschillende vraagvormen en examenonderdelen, gevolgd door een module-specifieke voorbeeldcasus. Het voorbeeldexamen heeft dezelfde digitale stijl als het Wft-examen, hierdoor krijgt u een goede indruk van wat u kunt verwachten tijdens uw initiële examen.

Omslagdatum 1 april

De wet- en regelgeving verandert continu. Natuurlijk is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de meest recente informatie.

De examens passen we echter niet doorlopend aan. Door de vele wijzingen is het onmogelijk om alle examenvragen direct na de inwerkingtreding aan te passen. Bovendien is het ook onmogelijk om al het opleidingsmateriaal voortdurend te laten aanpassen. Dat zou u belemmeren om zich goed voor te bereiden op het examen. Daarom houden we een vaste omslagdatum aan.

De examens passen we jaarlijks op 1 april aan naar de meest recente informatie. Examens die worden afgenomen tot en met 31 maart van een jaar zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die gold op 1 januari van het jaar ervoor.

Voorbeeld

  • Als u examen doet op 31 maart 2021 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die gold op 1 januari 2020.
  • Als u examen doet op 1 april 2021 is het examen gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals die geldt op 1 januari 2021.

Eind- en toetstermen

De eind- en toetstermen beschrijven wat u moet weten en kunnen.

De eindtermen beschrijven op hoofdlijnen aan welke criteria een examenkandidaat moet voldoen. In de toetstermen is dat nader gespecificeerd. De examenvragen zijn altijd op de toetstermen gebaseerd. Bij de toetstermen is ook aangegeven of het om een kennis, begrip, professioneel gedrag,  vaardigheid of competentie gaat.

Na het examen

Binnen 48 uur na het afleggen van uw examen ontvangt u per mail de uitslag van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In deze mail wordt aangegeven of u gezakt of geslaagd bent en wat uw cijfer is. U bent geslaagd als u 68% van het maximum aantal te behalen punten heeft gehaald. Als u  68% van het totaal te behalen punten haalt krijgt u het cijfer 5,5.  Dit cijfer wordt afgerond naar een 6.

Inzage van het examen

Als u gezakt bent met het cijfer 4 of een 5 kunt u zich, binnen twee weken nadat u uw uitslagmail heeft ontvangen, bij DUO aanmelden om uw examen in te zien. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl.  Na uw verzoek krijgt u van DUO een datum, tijdstip en plaats toegewezen.

Deze gelegenheid wordt maximaal 1x per half jaar per Wft-examen aangeboden om iedereen aan bod te kunnen laten komen. De bedoeling is om u een leermoment aan te bieden. Als u een cijfer heeft dat lager is dan een 4 dan beheerst u de stof over de hele breedte onvoldoende. Inzage is dan niet mogelijk.

Als u komt voor inzage, dan heeft u 20 minuten de tijd om uw examen in te zien. U krijgt uitsluitend de vragen te zien die u fout heeft beantwoord, met daarbij de correcte antwoorden en bij berekeningen uitsluitend de uitkomsten. Het is niet toegestaan aantekeningen van de inzagelocatie mee te nemen.

Ervaring delen

Het CDFD verbetert zich continu. Daarom leren wij graag van uw ervaring.

Na afloop van een examen kunt u uw ervaring met ons delen via een korte digitale vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.