PE-examens

Als financieel adviseur moet u elke PE-periode uw adviesbevoegdheid onderhouden.

Heeft u nog geen beroepskwalificatie? U behaalt een beroepskwalificatie met initiële examens. Ga naar: Initiële examens

PE-periode

Wilt u uw adviesbevoegdheid onderhouden? Dan moet u binnen de collectieve PE-periode uw PE-examen behalen.
U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet, zolang u maar voor de einddatum van de PE-periode het PE-examen behaalt.

  • De eerste PE-periode duurt twee jaar: van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.
  • De tweede PE-periode duurt drie jaar: van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.
  • De PE-periodes daarna duren eveneens drie jaar.

Opbouw PE-examens

In een PE-examen komen per beroepskwalificatie de meest recente veranderingen op het gebied van met name wet- en regelgeving aan bod. Bestaat een beroepskwalificatie uit meerdere modules of beroepskwalificaties? Dan wordt bij het PE-examen tevens getoetst op de recente veranderingen van deze onderliggende modules of beroepskwalificaties.

Welk PE-examen legt u af?

Aanpassingen vanaf 1 april 2019

Met ingang van deze PE-periode wordt het vakbekwaamheidsbouwwerk op een aantal punten aangepast.* De aanpassingen hebben met ingang van de nieuwe PE-periode gevolgen voor uw PE-examen:

Aanpassing     Gevolgen

De beroepskwalificatie Adviseur Basis verdwijnt. De module Basis blijft bestaan. 

1. Het PE-examen Basis vervalt.

2. Klantmedewerkers zonder beroepskwalificatie worden in de examens aangesproken met Klantmedewerker Basis.

Het onderwerp consumptief krediet wordt voortaan ook opgenomen in de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Een Adviseur Hypothecair krediet, die ook in het bezit is van het diploma Adviseur Consumptief krediet kan volstaan met het behalen van het PE-examen Adviseur Hypothecair krediet en hoeft het PE-examen Adviseur Consumptief krediet niet te behalen.

Adviseren over de expiratie van uitkeringen in de tweede pijler wordt overgeheveld van Adviseur Vermogen naar Adviseur Pensioen.

Het adviseren hierover is vanaf 1 april 2019 voorbehouden aan de Adviseur Pensioen.

*Dit is gebaseerd op een besluit van de ministerraad. De desbetreffende Algemene maatregel van bestuur kan nog wijzigingen ondergaan naar aanleiding van advisering door de Raad van State.