Samenstelling initiële examens

In het samenstellingsdocument voor initiële examens vindt u de toetsmatrijzen van alle initiële examens. In de toetsmatrijzen is de verdeling van de toetstermen over de examens weergegeven. In het samenstellingsdocument vindt u ook de kenmerken (de duur, het aantal vragen, het aantal punten en de cesuur) van de intitiële examens.