Accreditatie en toezicht

Door het CDFD geaccrediteerde instituten kunnen de digitale Wft-examens en de EVC-trajecten voor Wft-certificering afnemen. Onderstaand vindt u meer informatie over het aanvragen of verlengen van accreditatie of het aanmelden van een extra examenlocatie.

Aanvragen en verlengen accreditatie exameninstituut

Instituten kunnen een aanvraag indienen bij het CDFD om geaccrediteerd te worden als Wft-exameninstituut. Om accreditatie aan te vragen, moet een instituut voldoen aan de procedures en kwaliteitseisen vastgelegd in de Leidraad accreditatie.  Het aanvraagformulier en de Leidraad accreditatie kunt u per email of telefonisch opvragen. Na verloop van de accreditatietermijn kan een instituut verlenging van de accreditatie aanvragen.

Aanvragen en afmelden examenlocatie

Een geaccrediteerd exameninstituut kan een extra examenlocatie aanvragen. De termijn voor deze aanvraag bedraagt minimaal 1 maand. Tevens moet een inactieve examenafnamelocatie afgemeld worden.

Toezicht

Het operationele toezicht wordt uitgevoerd door het CDFD en de Stichting Examenkamer, die door het CDFD gemachtigd is als toezichthouder. Het CDFD en de Stichting Examenkamer visiteren geregeld (onaangekondigd) examenlocaties om na te gaan of de erkende exameninstituten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Aanvragen EVC

Exameninstituten die EVC-procedures willen uitvoeren voor de examinering van initiële examens of PE-examens kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het CDFD. Om accreditatie aan te vragen moet aan een aantal kwaliteitseisen worden voldaan.

Exameninstituten

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen op examenlocaties van erkende exameninstituten.

Overzicht erkende exameninstituten