Examens

De Wft-examens, initieel en PE worden uitsluitend digitaal afgenomen vanuit de Centrale Examenbank Wft.

De Centrale Examenbank wordt namens de minister van Financiën inhoudelijk beheerd door het CDFD. Dit betekent dat het CDFD verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de examens en de examenvragen. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verantwoordelijk voor de technische aspecten van het digitaal examineren.

Beleidsregels voor examinering

Het CDFD heeft beleidsregels opgesteld rond de opbouw van de examens, de aanmelding en het verloop van het examen, en regels over het vervolg op het examen.

Beleidsregels 2018

Kwaliteitsborging

Het CDFD besteedt grote aandacht aan de kwaliteit van deze examens. In bijgaand document wordt beschreven hoe de kwaliteit van de examentoetsing wordt gewaarborgd.

Kwaliteitsborging Wft-examens

Richtlijnen examenvragen

De examenvragen kunnen gaan over kennis, begrip, professioneel gedrag, vaardigheden en competenties. In de richtlijnen wordt beschreven hoe deze onderdelen in de vragen zijn verwerkt.

Actualiseren van examens

Eenmaal per jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de Wft-examens (initieel en PE-examens) verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst op 1 april.

Scoringsregels

In het examen komen verschillende vraagsoorten aan bod. De scoring per vraagsoort kan verschillen. In dit document worden de scoringsregels uitgebreid uitgelegd.

Kenmerken

Onder kenmerken van de examens wordt de maximale duur, het aantal vragen, het maximaal aantal punten en het aantal vragen per onderdeel verstaan.

Eind- en toetstermen en toetsmatrijzen

De initiële en PE-examens zijn gebaseerd op de eind-en toetstermen en de toetsmatrijzen. In de eind- en toetstermen staat omschreven wat een kandidaat moet kennen en kunnen. In de toetsmatrijzen staat omschreven in welke verhouding de toetstermen in de examens zijn verwerkt.

Samenstelling PE-examens

De PE-examens zijn op beroepskwalificatieniveau samengesteld en bevatten ontwikkelingen uit de onderliggende modules. In deze documenten vindt u informatie met betrekking tot: de kenmerken, de toetsmatrijs en de ontwikkelingen die zijn opgenomen in de PE-examens met de bijbehorende toetstermen.