Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor nieuwsberichten van het CDFD. U ontvangt een notificatiemail wanneer het CDFD een nieuw persbericht publiceert.

Bereikbaarheid Stafbureau CDFD donderdag 13 december 2018 tijdelijk niet mogelijk

12-12-2018

Het Stafbureau van het CDFD is op donderdagmiddag 13 december 2018  vanaf 12.00 uur gesloten en is telefonisch niet bereikbaar.

Internetconsultatie wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft ontwikkelingen 2019 is gestart

18-10-2018

Van 13 juni tot en met 17 juli 2018 heeft de markt ontwikkelingen bij het CDFD aangedragen.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2018 tot en met september 2018

09-10-2018

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

CDFD biedt advies Wft Ontwikkelingen 2019 aan

04-10-2018

De Minister van Financiën zal op basis van dit CDFD-advies de “Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft” aanpassen

Start internetconsultatie Regeling Nationaal regime MiFID II

30-08-2018

Vandaag is de internetconsultatie ‘Regeling Nationaal regime MiFID II’ door  het Ministerie van Financiën van start gegaan.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2018 tot en met juni 2018

13-07-2018

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. 

Start internetconsultatie Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

02-05-2018

Vandaag is de internetconsultatie van het Ministerie van Financiën ‘Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk’ van start gegaan. Op 4 oktober jl. heeft het CDFD, na onderzoek, aan de Minister van Financiën geadviseerd om drie structuurwijzigingen in het BGfo door te voeren.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2017 tot en met december 2017

23-01-2018

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april 2017 tot en met december 2017.

Inhoud PE-examens 2018 bekend

16-01-2018

Op basis van het advies ‘Wft ontwikkelingen 2018’ van het CDFD, dat door de Minister van Financien is overgenomen,

Toetstermen voor examens vanaf 1 april 2018

15-01-2018

Het advies “Wft ontwikkelingen 2018” van het CDFD is door de Minister van Financiën overgenomen. 

Reactie minister op advies CDFD en reminder internetconsultatie

19-10-2017

Bijgaand treft u de brief aan van de minister van Financiën gericht aan de Tweede Kamer inzake het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening aangaande de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk.

Statistieken Wft-examens (juli t/m september 2017)

19-10-2017

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode juli t/m september 2017.

Pagina's