College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2020 tot en met december 2020

21-01-2021

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode april tot en met december 2020.

 

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april 2021

19-01-2021

In aanvulling op het nieuwsbericht van 18 januari bericht het CDFD u het volgende:

Helaas bevatten de samenstellingsdocumenten bij het nieuwsbericht enkele onvolkomenheden.

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april 2021

18-01-2021

Met ingang van 1 april 2021 worden de initiële, PE- en Bijzondere examens aangepast.