College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Inhoud PE-examens en aanpassing toetstermen vanaf 1 april 2019

15-01-2019

Met ingang van 1 april 2019 worden de initiële en PE-examens aangepast.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2018 tot en met december 2018

08-01-2019

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

Voor de PE-commissie zoekt het CDFD een nieuw lid

20-12-2018

De PE-commissie beoordeelt of ontwikkelingen juist zijn geselecteerd en adviseert het CDFD over het opnemen van ontwikkelingen in de initiële en PE