College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

  • Inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.
  • Adviseren over eind- en toetstermen
  • Erkennen van en toezien op Wft-exameninstituten.

Statistieken Wft Examens in de periode april 2019 tot en met maart 2020

09-04-2020

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website.

Herstart afname Wft-examens

02-04-2020

Op 16 maart jl. hebben CDFD/DUO de inschrijvingsmogelijkheid voor de afname van Wft-examens gestaakt.

Actualisering Wft-examens blijft 1 april

18-03-2020

In verband met het coronavirus is het vanaf 16 maart 2020 voorlopig niet mogelijk om Wft-examens te boeken.